Rezultadu Avaliasaun Dokumental Senior Profisional

Komisaun Funsaun Públika publika ona rezultadu avaliasaun dokumentus no kaléndariu teste iha link ne’e.

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Kalendariu-teste-eskrita.pdf

Informasaun kompletu bele konsulta iha link tuir mai tuir área espesialidade ida-idak.

Boa sorte!

Lista kandidatu la admitidu

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-2.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-3.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-4.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-5.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-6.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-8.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-9.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-10.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-11.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-12.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Exlui-13.pdf

Lista kandidatu admitidu

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-2.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-3.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-4.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-5.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/pasa-6.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-7.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-8.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-9.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-10.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-11.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-12.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2022/01/Pasa-13.pdf