Rezultadu Provizoriu Teste Promosaun Husi Grau C-B

Rezultadu teste promosaun iha loron 13 Agostu 2019 husi grau C ba grau B hamutuk 175 kandidatus, kompostu husi feto 46 no mane 139 kandidatus. La tuir teste promosaun hamutuk 10 , kompostu husi feto 1 no mane 9 kandidatus.